Go86 Club [Event] Trao lộc ngày thứ 6
Go86 Club [Event] Trao lộc ngày thứ 6
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

🎊 𝑻𝒉𝒖̛́ 6 𝑻𝒓𝒂𝒐 𝑳𝒐̣̂𝒄 – 𝑪𝒉𝒐̛𝒊 𝑳𝒂̀ 𝑽𝒂̀𝒐 𝑩𝒐̛̀🧸

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 9h ngày 16/10 ~ 22h ngày 16/10

🥛 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🧁 Li.k.e sh.ar.e bài viết
🧁 Cmt tên h.ũ sự kiện hôm nay + t.a.g 5 bạn bè
🧁 T.a.g thêm anh em nào

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🍭 Code ngẫu nhiên 10k ~ 50k dành cho anh em làm đúng đủ

🍪 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:
🍹 Trao giải nếu đủ 110 l.i.ke
🍹 Làm thiếu bước,fb clone = loại
🍹 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây