Go86 Club [Event] Giơ tay lấy Code
Go86 Club [Event] Giơ tay lấy Code
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

🍄 𝑮𝒊𝒐̛ 𝑻𝒂𝒚 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑪𝒂𝒐 – 𝑪𝒐𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒐 𝑽𝒆̂̀ 𝑩𝒂̉𝒏 😝

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 10h30 ngày 15/10 ~ 23h ngày 15/10

🧐 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🤩 L.i.k.e s.h.ar.e bài viết (càng nhiều code vip)
🤩 Cmt bữa ăn sáng của mình + t.a.g 5 bạn bè
🤩 Cùng anh em bạn bè tham gia

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🎪 Code ăn sáng 10k ~ 50k dành cho anh em hoàn thành đúng đủ

🏵 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:
🎨 Trao giải nếu bài đủ 110 l.i.ke
🎨 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây