Go86 Club [Event] Đua Top tương tác nhận GiFTCODE khủng
Go86 Club [Event] Đua Top tương tác nhận GiFTCODE khủng
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

♨️Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐀́𝐂 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 – 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟓𝟎𝟎𝐊 🏆

⏰Từ 00h ngày 16/8 – 00h ngày 31/8

🔔𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ :

⚑ Link Group : https://bitly.com.vn/coqUL

☛ Mọi hành động : Đăng bài / Thả cảm xúc / Chia sẻ / Bình luận => Đều được tính tương tác

🎁 𝑸𝒖𝒚̃ 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 :

🥇𝐓𝐎𝐏 𝟏 – 𝟓𝟎𝟎𝐤

🥈𝐓𝐎𝐏 𝟐 : 𝟐𝟎𝟎𝐤

🥉𝐓𝐎𝐏 𝟑 – 𝟓 : 𝟏𝟎𝟎𝐊

🏅𝐓𝐎𝐏 𝟓 – 𝟏𝟎 : 𝟓𝟎𝐊

✍️Quy Định :
⚬ 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̣̂𝑛, 𝑠𝑝𝑎𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖
⚬ 𝑀𝑜̣𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 .

⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍
🗽𝐆𝐎𝟖𝟔 : 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧 – 𝐁𝐚̉𝐨 𝐌𝐚̣̂𝐭 – 𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây