Go86 Club [Event] Đua Top Bom 6 - Tậu ngay xế Ducati
Go86 Club [Event] Đua Top Bom 6 - Tậu ngay xế Ducati
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

[𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎]🚘 𝑲𝒉𝒐̛̉𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖𝒐̂̃𝒊 𝑺𝒖̛̣ 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 11: Đ𝒖𝒂 𝑻𝒐𝒑 𝑩𝒐𝒎 6 – 𝑻𝒂̣̂𝒖 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝑿𝒆̂́ 𝐃𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 500 𝒄𝒖̉ 🍰

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 00h ngày 2/11 đến 24h00 ngày 30/11

🍣 Đ𝐨̂́𝐢 𝐓𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐚: Tất cả người chơi tại Go86 Club

🎁𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

🥟 TOP 20 người chơi có số điểm VP cao nhất sẽ được giải thưởn.g tương ứng :

🔥 𝐓𝐎𝐏 𝟏 = 𝐃𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
💥 𝐓𝐎𝐏 𝟐 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐇 𝟏𝟓𝟎𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐀𝐁𝐒 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
☄️ 𝐓𝐎𝐏 𝟑 = 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐂 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐆𝐢𝐚́ 𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🌟 𝐓𝐎𝐏 𝟒 = 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝟏𝟐 𝐏𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐗 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )

🔛 𝑻𝑶𝑷 5 = 20.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 6 = 10.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 7 = 8.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 8 = 6.000.000 𝑮𝒐
🔛 𝑻𝑶𝑷 9 = 4.000.000 𝑮𝒐
❄️ 𝑻𝑶𝑷 10 -> 20 = 2.000.000 𝑮𝒐

💋 𝐂𝐡𝐮́ 𝐘́ :
✔️ 1 Vip Point = 1.000.000 Go ( Thắng hay thua đều được )

✔️ Giải thưởng sẽ đc trao từ 3 -> 5 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện bằng hiện vật hoặc quy đổi ra Go.

✔️ Mọi hành vi gian lận đều bị xử lý nghiêm.

✔️ Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

✔️ Các trường hợp sử dụng nick clone hoặc nhiều nick để cân cửa nhằm gian lận điểm Vip Point nếu bị phát hiện sẽ hủy kết quả sự kiện và khóa tài khoản vĩnh viễn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây