Go86 Club [Event] Đua Top Bom 5 - Rinh ngay Kawasaki Z1000
Go86 Club [Event] Đua Top Bom 5 - Rinh ngay Kawasaki Z1000
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

[CHÍNH THỨC] 🎰 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒉 𝑩𝒂́ 𝑺𝒖̛̣ 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 10: Đ𝒖𝒂 𝑻𝒐𝒑 𝑩𝒐𝒎 5 – 𝑹𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒁1000 𝑨𝑩𝑺 𝑹 💎

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 00h ngày 2/10 đến 24h ngày 31/10

💓 Đối Tượng Tham Gia: Tất cả người chơi tại Go86 Club

🎁𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

🧨 TOP 20 người chơi có số điểm Vip Point cao nhất sẽ được giải thưởng tương ứng :

🔮 𝐓𝐎𝐏 𝟏 = 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐙𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐀𝐁𝐒 𝐑 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒𝟖𝟔.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
💸 𝐓𝐎𝐏 𝟐 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐁𝐑 𝟐𝟓𝟎 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟔𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🔍 𝐓𝐎𝐏 𝟑 = 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐇 𝟏𝟓𝟎 𝐀𝐁𝐒 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )
🎊 𝐓𝐎𝐏 𝟒 = 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝟏𝟐 𝐏𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐗 ( 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐨 )

☑️ 𝑻𝑶𝑷 5 = 20.000.000 𝑮𝒐
☑️ 𝑻𝑶𝑷 6 = 10.000.000 𝑮𝒐
☑️ 𝑻𝑶𝑷 7 = 8.000.000 𝑮𝒐
☑️ 𝑻𝑶𝑷 8 = 6.000.000 𝑮𝒐
☑️ 𝑻𝑶𝑷 9 = 4.000.000 𝑮𝒐
🐛 𝑻𝑶𝑷 10 -> 20 = 2.000.000 𝑮𝒐

🌾 𝐂𝐡𝐮́ 𝐘́ :
– 1 Vip Point = 1.000.000 Go ( Thắng hay thua đều được )
– Giải thưởng sẽ đc trao từ 3 -> 5 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện bằng hiện vật hoặc quy đổi ra Go.
– Mọi hành vi gian lận đều bị xử lý nghiêm.
– Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây