Go86 Club [Event] Đố vui nhận Code
Go86 Club [Event] Đố vui nhận Code
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

[𝐆𝐎́𝐂 Đ𝐎̂́ 𝐕𝐔𝐈] 𝐴𝐷 𝑔𝑖𝑎̀ đ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝐺𝑜 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎́𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑛𝑒̀ !!!

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 15h ngày 4/11 – 22h00 ngày 4/11

✨ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🍮 L.i.k.e s.har.e bài viết
🍮 Cmt dự đoán đáp án + t.a.g 5 bạn
🍮 Anh em xem kĩ lại nha

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🥯 Code 50k dành cho bạn có đáp án đúng nhanh nhất

🥯Code 10k – 20k dành cho bạn có đáp án đúng nhanh tiếp theo

🍒 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

🏍 Đủ 90 li.ke trao giải
🏍 Cmt 1 lần và không chỉnh sửa
🏍 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây