Go86 Club [Event] Đánh giá Page hay - Có ngay GiFTCODE
Go86 Club [Event] Đánh giá Page hay - Có ngay GiFTCODE
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

🧸 Đ𝒂́𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂́ 5 𝑺𝒂𝒐 – 𝑪𝒂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂𝒚 𝑪𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐́ 𝑪𝒐𝒅𝒆 🎊

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 15h00 ngày 19/10 •> 23h00 ngày 19/10

🔝 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🧧 Li.k.e s.h.a.re bài viết
🧧 Cmt ảnh đã đánh gi.á page + t.a.g 5 bạn bè
🧧 Kêu thêm anh em tham gia nào

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🏮 Code 10k – 50k cho anh em đã làm đúng đủ nhé

🕹 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

⛲️ Chỉ những bạn chưa đánh giá lần nào
⛲️ Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây